Infinito 687,5 SC

Fungitsiid lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil ning lehemädaniku- ja eba jahukasteseentest põhjustatud haiguste tõrjeks kurgil, tomatil, porrul ja kapsal

Kasutusala: Fungitsiid lehemädaniku ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil ning lehemädaniku- ja ebajahukasteseentest põhjustatud haiguste tõrjeks kurgil, tomatil, porrul ja kapsal
Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ning lehemädaniku- ja ebajahukasteseentest põhjustatud haiguste tõrjeks kurgil, tomatil, porrul, sibulal ja kapsal

Toimeained: fluopikoliid 62,5 g/l; propamokarbhüdrokloriid 625 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

• Väga tõhus kaitse lehemädaniku vastu sõltumata ilmast
• Uus toimeaine – uus toimemehhanism – hävitab ka lehemädanikutekitaja agressiivseimad tüved
• Pikaajaline mõju – pritsimiste vaheline intervall kuni 12 päeva
Kaitseb kompleksselt nii pealseid kui mugulaid kartuli kasvuaja keskelt kuni koristuseni
• Steriliseerib spoorid – peatab haigustekitaja nakatamisvõime

Toimemeviis:
Infinito on suurepärane preparaat vältimaks resistentsuse tekkimist ka kõige agressiivsematel
lehemädanikutekitaja tüvedel. Infinito sisaldab kahte teineteist täiendavat toimeainet: uus unikaalse molekulistruktuuriga fluopikoliid ja juba tuntud propamokarbhüdrkloriid, mida on
kasutatud juba aastaid ning mille suhtes lehemädanikutekitaja seniajani ei ole oma  vastuvõtlikkust kaotanud.

Kasutusjuhend:
Kulunorm: 1,2 – 1,6 l/ha
Infinito sobib suurepäraselt kasutamiseks lehemädanikutõrje programmides vaheldumisi teiste
fungitsiididega. Tõhusaim toime saavutatakse, kui Infinito't pritsitakse kartuli kasvuperioodi keskel, taimede õitsemise ajal. Sel ajal kasutatakse kõige paremini ära Infinito potentsiaal juba lööbinud lehemädaniku leviku peatamisel, järgneva nakkuse ennetamisel ja alustatakse tõhusalt uute mugulate kaitsmisega.

Pritsimiste vaheline intervall: 7-12 päeva, sõltuvalt haiguse levikust ja kasutatud kulunormist. Haiguse agressiivsema leviku, aga ka madala kulunormi kasutamise korral, soovitatakse intervalli lühendada. Soovi korral võib teha Infinito'ga kuni neli pritsimist järjest. Preparaat on vihmakindel 1 tund pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.
Ooteaeg: 7 päeva.

Töölahuse kulu: 200 – 400 l/ha sõltuvalt taimiku suurusest.

Paagisegud
Infinito't võib kasutada paagisegudes koos teiste taimekaitsevahenditega, nt putukatõrjeks koos
Proteus 110 OD-ga, või mikroelementidega. Paagisegude kasutamisel peab arvestama, et mitme
preparaadi koosmõju võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui pritsitakse ebasoodsates tingimustes
nagu kõrge temperatuur, väga madal õhu- või mullaniiskus.