Sereno

Lokaal-süsteemsete omadustega fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks

Toimeained: 100 g/kg fenamidoon; 500 g/kg mankotseeb
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid

• Toimib hästi nii lehemädaniku lehe- kui varrevormi vastu
• Kaitseb efektiivselt ka mugulaid
Liigub taimes translaminaarselt, kaitstes lehti nii üla- kui alaküljelt
•Tõhus ka seene kiire ja agressiivse arenguvormi korral
• Raviv mõju - pidurdab oluliselt juba lööbinud nakkuse levikut

Toimemehhanism:
Sereno sisaldab kahte teineteist täiendavat toimeainet. Fenamidoon toimib seene kõigis arengufaasides enne taimekudede kahjustamist. Tungides taime lehepungadesse, kaitseb fenamidoon ka noori arenevaid lehti. Fenamidoon peatab nii otsese kui kaudse spooride idanemise, seetõttu on tõhus ka seene kiire ja agressiivse arenguvormi korral. Lisaks takistab juba moodustunud eoskoti (sporangiumi) avanemist, eoste vabanemist ning seeläbi ka haiguse levikut. Steriliseerib eoskotist vabanenud eosed, nii et haigustekitaja ei ole enam nakatamisvõimeline. Mankotseeb on kontaktse toimega aine, mis imendub pindmistesse lehekudedesse, sekkub haigustekitaja ainevahetusse ja hävitab seeneniidistiku

Kulunorm:
Kuivlaiksuse tõrjeks: 1,0 kg/ha; lehemädaniku tõrjeks: 1,25 kg/ha
Samal põllul on hooajal lubatud teha kuni 3 pritsimist.
Pritsimiste vaheline intervall 7 – 10 päeva
Soovitav vihmata periood peale pritsimist 1 tund.
Ooteaeg: 7 päeva

Töölahuse kulu:
sõltuvalt taimede suurusest 300-400 l/ha. Tähtis on taimed põhjalikult katta
pritsimislahusega.

Paagisegud:
Sereno't võib kasutada paagisegudes koos teiste taimekaitsevahenditega, nt putukatõrjeks koos
Decis Mega või Proteus 110 OD-ga, või mikroelementidega. Paagisegude kasutamisel peab
arvestama, et mitme preparaadi koosmõju võib kultuurtaimes tekitada stressi, eriti kui pritsitakse
ebasoodsates tingimustes nagu kõrge temperatuur, väga madal õhu- või mullaniiskus.